Thông báo

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

04/12/2021
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.
Nhà trường mong nhận được ý kiến của Quý Ông/Bà là đại diện của Cơ quan/Tổ chức có sử dụng người lao động là người học tốt nghiệp của Trường về chất lượng đào tạo và mức độ đáp ứng công việc của người học tốt nghiệp bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống.
Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.
--> Link khảo sát: https://forms.gle/hYWimH1NeMHzvxzZ9
--> Thời gian khảo sát: Từ 4/12/2021 - 9/12/2021