Đào tạo & QLSV

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC GIỮA KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TMĐT VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

26/10/2022

Ngày 26/10/2022, tại VPK Hệ thống thông tin Kinh tế và TMĐT đã diễn ra buổi làm việc trong khuôn khổ hợp tác giữa Công ty Cổ phần DEHA Việt Nam và Khoa.
Về phía công ty Cổ phần Deha Việt Nam có Ông Hán Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các đối tác từ phía Nhật Bản gồm Ông Chitose Kosshi đến từ NecScat, Ông Momotani Keta đến từ IY RETECH, Ông Moriura Takayuki đến từ Ungate, Ông Yamamoto Takuya đến từ Innocent-green và Ông Makoto Sakurai đến từ Libenri.
Về phía Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT có TS.Nguyễn Thị Hội, Phó Trưởng khoa, PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng BM Tin học, TS.Lê Việt Hà Trưởng BM CNTT cùng một số thầy cô giảng dạy ngành HTTT Quản lý.
Buổi tham quan và làm việc với Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT nằm trong khuôn khổ hợp tác hỗ trợ đào tạo giới thiệu việc làm cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý của Khoa. Hai bên đã đưa ra các nội dung sơ lược về yêu cầu của doanh nghiệp cũng như các nội dung tiến tới các thỏa thuận hợp tác lâu dài trong hỗ trợ các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng CNTT cho sinh viên Ngành HTTT Quản lý của Khoa.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc: