Đào tạo & QLSV

LỊCH HƯỚNG DẪN VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM BÁO CÁO TTTH KHÓA 55 VÀ KHÓA CŨ

09/08/2022
Thông báo LỊCH HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 55, KHÓA CŨ VÀ CHƯƠNG TRÌNH 2.

Danh sách sinh viên làm báo cáo TTTH Khóa 55 I, S và khóa cũ trong file đính kèm.