Đào tạo & QLSV

LỊCH ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

09/11/2022

Sinh viên đọc kỹ thông báo để đảm bảo quyền lợi học tập của mình.