Thông báo

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2021

06/12/2021
✅ Sáng nay ngày 6/12/2021, lúc 8h30 tại VPK HTTT Kinh tế và TMĐT, được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường ĐH Thương mại, Chi bộ Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng:

1. Đinh Quang Đức - Sinh viên lớp K54S1 - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT - Trường Đại học Thương mại

2. Vũ Trung Nhân - Sinh viên lớp K54SD - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT - Trường Đại học Thương mại

3. Vũ Thị Kim Thư - Sinh viên lớp K54S2 - Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT - Trường Đại học Thương mại

4. Nguyễn Đức Nguyên - Sinh viên lớp K54I2- Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT - Trường Đại học Thương mại

✅ Sau khi tuyên thệ, Chi bộ phân công các đ/c Đảng viên: Đ/c Nguyễn Thị Hội giúp đỡ đ/c Đinh Quang Đức và Vũ Thị Kim Thư, Đ/c Nguyễn Thị Hiền giúp đỡ đ/c Vũ Trung Nhân, Đ/c Trần Thị Huyền Trang giúp đỡ đ/c Nguyễn Đức Nguyên.

✅ Chúc mừng các đ/c đã chính thức đứng trong hàng ngũ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Chúc cho các đồng chí Đảng viên mới luôn:
? Thực hiện tốt những nhiệm vụ của Đảng viên ở Điều 2 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
? Phát huy những quyền hạn theo QĐ trong Điều 3 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
? Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào, đoàn thể của  Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT.
* Một số hình ảnh trong buổi lễ Kết nạp đảng viên mới:
Thu 4
Đồng chí Nguyễn Hưng Long trao quyết định Kết nạp đảng viên cho đ/c Đinh Quang Đức
Thu 2
Đồng chí Nguyễn Hưng Long trao quyết định Kết nạp đảng viên cho đ/c Vũ Trung Nhân
Thu
Đồng chí Nguyễn Hưng Long trao quyết định Kết nạp đảng viên cho đ/c Vũ Thị Kim Thư
Thu 3
Đồng chí Nguyễn Hưng Long trao quyết định Kết nạp đảng viên cho đ/c Nguyễn Đức Nguyên