Thông báo

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN DÀNH CHO SINH VIÊN K57

17/01/2022
Lịch tập huấn sử dụng Thư viện cụ thể theo Lớp, thời gian tập huấn:
Các bạn sinh viên lưu ý lịch tập huấn và vào đúng giờ theo link Trans nhé!