Kết quả đào tạo

DANH SÁCH NHẬN BẰNG NGÀY 28/10/2021

26/10/2021
Danh sách sinh viên nhận bằng ngày 28/10/2021
Xem chi tiết danh sách or chi tiết trong file đính kèm.
Lưu ý:
- Sinh viên đến lấy bằng đúng thời gian được thông báo. Nếu sinh viên đến không đúng ngày, giờ trên lịch Trường sẽ không trả bằng.
- Sinh viên chưa có tên trong danh sách trả bằng ngày 28/10/2021 theo dõi thông báo tiếp theo của Phòng QLĐT.
- Sinh viên tốt nghiệp vào tháng 10/2021 chưa có bằng tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi thông báo mới của Phòng QLĐT.