Thông báo

ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, RÚT BỚT ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

10/01/2023

Thời gian đăng ký bổ sung đợt 2 năm học 2022-2023: từ 7.30 ngày 10/01/2023 đến 16h30 ngày 14/01/2023.

Sinh viên đọc kỹ thông báo để thực hiện.

Đối với hệ SD, để bổ sung các học phần, sinh viên xem thời khóa biểu các lớp, làm đơn theo mẫu của phòng Quản lý đào tạo, gửi về Văn phòng Khoa trước thời hạn đăng ký bổ sung.