Thông báo

BKACAD triển khai chương trình cung cấp các khóa học bổng 100% về CNTT cho SV Khoa HTTT Kinh tế & TMĐT

18/02/2019
BKACAD triển khai chương trình cung cấp các khóa học bổng 100% về CNTT cho SV năm 4:
1. Các khóa IoT, ITE với mức học bổng 100%
2. Chỉ tiêu chương trình: 10 sinh viên (05SV IoT, 05 SV ITE)
3. Điều kiện tham gia: 
+ Sinh viên có thành tích cao trong học tập (Điểm trung bình tích lũy >3.0)
+ Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động tại trường
4. Thời gian mở lớp
+ Lớp IoT: 17:45 - 19:30 các ngày thứ 3-5-7
+ Lớp ITE: 17:45 - 19:30 các ngày thứ 3-5-7
Địa điểm học: Tầng 5, nhà A17, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HN
5. Hình thức triển khai
- Sinh viên sẽ đăng ký tham gia chương trình học tại VP Khoa với Cô Mai, hạn trước ngày 23/2/2019
- Link tham khảo về chương trình: http://hocbong.bkacad.edu.vn/
6. Khoa xét theo điều kiện ở mục 3.
7. Các văn bản cần có khi đăng ký học
- Thẻ sinh viên, chứng minh thư bản photo
- Giấy chứng nhận kết quả học tập (có xác nhận của nhà trường)
- Bản cam kết (Theo mẫu Cam kết tham gia chương trình nâng cao kiến thức CNTT tại Việt Nam)
- Phiếu đăng ký học (Theo form đăng ký học tại BKACAD)
8. Báo cáo Kết quả học tập với Khoa sau khi kết thúc khóa học và chịu trách nhiệm trước Khoa nếu không hoàn thành khóa học