WOMEN WILL - SỨC MẠNH PHỤ NỮ THỜI ĐẠI KINH TẾ SỐ
WOMEN WILL - SỨC MẠNH PHỤ NỮ THỜI ĐẠI KINH TẾ SỐ Tin hoạt động Sáng ngày 08/10/2019, Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại phối hợp cùng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương cùng chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 - một sáng kiến của Google tổ chức sự kiện "Women Will - Sức mạnh phụ nữ thời đại kinh tế số” khu vực Miền Bắc. 09/10/2019