Chung Kết IS's Got Talent 2018
Chung Kết IS's Got Talent 2018 Quản lý sinh viên Cuộc thi “IS's got talent” là chương trình phát hiện, bồi dưỡng và ươm tạo những tài năng sinh viên đang học tập tại Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử. 09/01/2019
Ngày Hội Việc Làm 2018
Ngày Hội Việc Làm 2018 Quản lý sinh viên Chương trình Hướng nghiệp - Ngày hội việc làm 2018 của Khoa HTTTKT và TMĐT - Trường ĐH Thương Mại được tổ chức lần thứ 5 từ 7g30 đến 11g30 sáng ngày 21/04/2018 tại Hội trường lớn H1 - ĐH Thương Mại. 21/04/2018
Ngày hội Việc làm 2017
Ngày hội Việc làm 2017 Quản lý sinh viên Chương trình Hướng nghiệp - Ngày hội việc làm của Khoa HTTTKT & TMĐT là chương trình thường niên có uy tín, giúp cho hàng nghìn sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực TMĐT, tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với những nhà tuyển dụng có thương hiệu. 26/03/2018