Thông tin việc làm

TRƯỜNG TRUNG CẤP THÁI NGUYÊN TUYỂN DỤNG

26/08/2022

Trung cấp Thái Nguyên

Trường Trung cấp Thái Nguyên tuyển dụng nhân sự Phòng Truyền thông và phòng Tư vấn tuyển sinh.
Chi tiết trong file đính kèm