Thông tin việc làm

CÔNG TY DU LỊCH TIÊN PHONG TUYỂN DỤNG

31/08/2022

Anh thu khoa

Công ty du lịch Tiên Phong tuyển dụng:
01 vị trí làm việc về SEO website
01 làng quảng cáo mạng XH Facebook
Trụ sở: Số 10 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
(Chi tiết trong ảnh phía dưới)
Hồ sơ gửi trực tiếp đến:
Email: khanhpx@tptravel.com.vn
Mobile: 0984.751.918