Quay trở lại danh sách

THÔNG BÁO MỨC THU HỌC PHÍ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2022-2023

07/02/2023 15:50

Thông báo mức thu học phí đại học chính quy được điều chỉnh cho các KHÓA năm học 2022 - 2023 xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thông báo Quyết định ban hành mức thu học phí đối với chương trình đào tạo đại học chính quy năm học 2022 - 2023 xem chi tiết TẠI ĐÂY