Quay trở lại danh sách

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2022-2023

08/02/2023 15:59

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2022-2023

Thông báo vv điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học chính quy các khóa 55, 56, 57,58.

Sinh viên xem thông báo TẠI ĐÂY