Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 ThS. Nguyễn Hưng Long

ThS. Nguyễn Hưng Long

Chức vụ: Giảng viên chính

Chức danh kiêm nhiệm: Bí thư Chi bộ

Ngày sinh: 15/03/1970

Nơi sinh: Hà Nội

Địa chỉ email: longtintm@gmail.com

LÝ LỊCH KHOA HỌC
                   

1. Họ và tên: NGUYỄN HƯNG LONG
2. Năm sinh: 1969
3. Nam/Nữ: NAM
4. Học hàm: Năm được phong:
 Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2002
5. Chức vụ công tác: Phó Trưởng Bộ môn Tin học
6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội
 Điện thoại NR:
 E-mail: ntthlong@tmu.edu.vn
7. Cơ quan công tác: Trường Đại học Thương Mại
 Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại
 Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại:
 Website: www.tmu.edu.vn
8. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội)
 
Tin học1991
Thạc sỹHọc viện Kĩ thuật Quân sự (Trường Đại học Lê Quí Đôn)Công nghệ thông tin2002
Tiến sỹ   

 

 
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết 
1Anh Ckhákhákhákhá 
2      
 
10. Quá trình công tác
Thời gianVị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác 
1992- nayGiảng viênTin họcTrường Đại học Thương mại 
2006 - nayGiảng viên, Phó Trưởng BMTin họcTrường Đại học Thương mại 
11. Các bài báo khoa học được công bố
TTTên bài báo
 
Tác giả
hoặc đồng
tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )
Năm
công bố
 
1Interactional Mining Frequency Itemsets With Weights Over Data
Stream Using Inverted Matrix
Long Nguyen Hung, Thuy Nguyen Thi ThuInt’l Jour. of Information Technology and Computer Science, Vol 8, No. 10, pp. 63-71
DOI: 10.5815/ijitcs.2016.10.08
2016 
2An Efficient Algorithm for Mining Weighted Frequent Itemsets using Adaptive WeightsHung Long NguyenInt’l Jour. Intelligent Systems and ApplicationsVol. 7, No. 11, pp. 41-48
DOI: 10.5815/ijisa.2015.11.06
2015 
3An Efficient Algorithm in Mining Frequent Itemsets with Weights over Data Stream using Tree Data StructureLong Nguyen Hung, Thuy Nguyen Thi Thu, Giap Cu Nguyen Int’l Jour. Intelligent Systems and Applications, Vol. 7, No. 12, pp. 20-28
DOI: 10.5815/ijisa.2015.12.02
2015 
4Khai phá tập mục thường xuyên với trọng số thích nghi trên dòng dữ liệu (Mining Efficiency Frequent Itemsets with Adaptive Weights over Data Stream)Long Nguyen Hung, Thuy Nguyen Thi ThuJournal of Science of HNUE, Edu. Sci., Vol. 60, No 7A, pp. 145-156
DOI: 10.18173/2354 - 1075.2015 - 0062
2015 
5Tiếp cận CDIO trong giảng dạy học phần Tin học đại cương tại Trường Đại học
Thương mại
Nguyễn Hằng Giang, Nguyễn Hưng LongHội thảo Quốc gia: “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam”, tr.
421-429
2015 
6Thuật toán hiệu quả khai phá tập mục thường xuyên với trọng số trên dòng dữ liệu sử dụng mô hình cửa sổ trượtNguyễn Hưng LongHội thảo khoa học quốc gia lần XVII: “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin- truyền thông”, tr. 324-3302014 
7Một số trao đổi về giảng dạy các học phần tin học góp phần vào đào tạo ngành, chuyên ngành hướng tới đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Thương mại.Nguyễn Hưng LongHội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực thương mại”2011 
8Một thuật toán hiệu quả khai phá tập mục thường xuyên với trọng số chuẩn hóaTrần Huy Dương, Nguyễn Hưng Long, Nguyễn Thanh TùngHội thảo khoa học quốc gia lần XIV: “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin- truyền thông”, tr. 318-3312011 
9Ứng dụng thuật toán khai phá tập mục thường xuyên với trọng số trên dòng dữ liệu hỗ trợ phân tích cơ sở dữ liệu bán hàng của siêu thịNguyễn Hưng LongHội thảo khoa học quốc gia “Thương mại điện tử & giải pháp thông tin trong thời kí cách mạng công nghiệp 4.0”, Tr 179-1852018 
10Khai phá tập phổ biến đa ngưỡng hỗ trợ phân tích cơ sở dữ liệu bán hàng của siêu thị,Nguyễn Hưng Long, Nguyễn Thị Vân TrangHội thảo quốc tế “Khởi nghiệp và Sáng tạo – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam” (tập 2), Nhà xuất Bản Hà Nội, tr. 217-2312019 
11Ứng dụng học máy trong nhận dạng nhãn hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.Nguyễn Thị Vân Trang, Nghiêm Thị Lịch, Nguyễn Hưng LongKỷ yếu hội thảo Khoa học “Công nghệ thông tin và Truyền thông, ICT 2019”.2019 
12 Using Business Intelligence in One-door Services in Vietnam.Trung Nguyen Chi, Thuy Thi Thu Nguyen, Nguyen Hung Long, Nguyen Thi Van Trang, Nghiem Thi LichThe 6th International Conference for Small & Medium Business in 2020. ICSMB 2020. Vol.7 No.1. pp: 164-165. Springer. ISSN 2288-9876
 
2020 
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TTTên sáchChủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
1Giáo trình Cơ sở dữ liệuĐồng tác giảNXB Thống Kê, 2015
2Giáo trình Tin học cơ sởĐồng tác giảNXB Thống Kê, 2015
    
 
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viênTình trạng
 
 
Xây dựng phần mềm điện toán phân tích một số chỉ tiêu kinh tế phản ánh hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại2003-2004Chủ nhiệmĐã hoàn thành 
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại - dịch vụ2008-2009Tham giaĐã hoàn thành 
Xây dựng chương trình học phần Tin học ứng dụng cho các ngành tại Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội2014-2015Tham giaĐã hoàn thành 
Bài giảng gốc Tin học ứng dụng cho chuyên ngành Tài chính doang nghiệp2015-2016Chủ nhiệmĐã hoàn thành 
Ứng dụng một số thuật toán trong bài toán khai thác dữ liệu cho hoạt động kinh doanh thương mại (CS17-05)2017-2018Chủ nhiệmĐã hoàn thành 
Nghiên cứu một số mô hình học máy trong bài toán nhận dạng nhãn hiệu hàng hóa (CS19-31)2019-2020Tham giaĐã hoàn thành 
 
14. Kinh nghiệm về giảng dạy
Giảng dạy 29 năm cho liên quan đến chuyên ngành Tin học, CNTT, quản trị HTTT

 
 
Xem thêm