Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 ThS. NCS. Nghiêm Thị Lịch

ThS. NCS. Nghiêm Thị Lịch

Chức vụ: Giảng viên chính

Ngày sinh: 07/02/1985

Nơi sinh: Bắc Ninh

Địa chỉ email: lichnt72@gmail.com

LÝ LỊCH KHOA HỌC
                   

1. Họ và tên: NGHIÊM THỊ LỊCH
2. Năm sinh:     07/02/1985                                                         
3. Nam/Nữ:     Nữ
4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:
     Học vị:                                                                  Năm đạt học vị: 2009
5. Chức vụ công tác: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội
    Điện thoại NR: 
    E-mail: lichnt72@tmu.edu.vn
7. Cơ quan công tác:
    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại       
    Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu – Mai Dịch – Cầu Giấy
    Điện thoại: (024) 3764 3219
    Website: tmu.edu.vn
8. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học Sư Phạm Hà NộiSP Tin học2007
Thạc sỹTrường Đại học Sư Phạm Hà NộiKhoa học máy tính2009
    

 

 
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng AnhKháKháKháKhá
2     
 
10. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác
2009 – nayGiảng viênCNTTTrường Đại học Thương mại
    
    
11. Các bài báo khoa học được công bố
TTTên bài báo
 
Tác giả
hoặc đồng
tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )
Năm
công bố
 1.  
Ứng dụng giải thuật di truyền để tìm kiếm tài liệu trong kho dữ liệuĐồng tác giảĐặc san khoa học – Khoa: CNTT - Trường Đại học sư phạm Hà Nội2011
 1.  
Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam khi triển khai hệ thống điện toán đám mây công cộngĐồng tác giảTạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông/2013-số 4492013
 1.  
Giải pháp điện toán đám mây cho các doanh nghiệp nhỏ và vừaĐồng tác giảTạp chí khoa học thương mại/2013 - số 592013
 1.  
Giải pháp ứng dụng điện toán đám mây trong việc tương tác với sinh viên ở trường đại học và cao đẳngĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học2014
 1.  
Kỷ nguyên dữ liệu lớn và những nguyên tắc kinh doanh mớiTác giảTạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông/2014-số 4652014
 1.  
Doanh nghiệp vừa và nhỏ trước cơ hội truyền thông xã hộiTác giảTạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông/2015-số 4892015
 1.  
Nâng cao nhận thức về lợi ích điện toán đám mây đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừaTác giảTạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông/2015-số 4922015
 1.  
Thực trạng và kinh nghiệm ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra đối với ngành hệ thống thông tin quản lýTác giảVai trò của hệ thống thông tin quản lý đối với sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp2015
 1.  
Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong mô hình phát triển kinh tế làng nghề tại các địa phương của Việt Nam.Đồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Thực tiễn và triển vọng ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng tại Việt Nam và Campuchia”2016
 1.  
Ứng dụng logic mờ trong tối ưu hóa việc lựa chọn và tuyển dụng nhân sựTác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý” – ISBM162016
 1.  
Ứng dụng logic mờ trong việc định hướng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệpĐồng tác giảTạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông/2016-số 5222016
 1.  
Apply MASK to enhance detection of Financial fraud for enterpriseĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Big Data for Banking and Financial Industry”2017
 1.  
Applying fuzzy logic and ASK model to enhance the career
competitiveness for student
Đồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế VIAMC20172017
 1.  
Định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên cách tiếp cận mờĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI – COMB2017
 1.  
MASK: phương pháp mới nâng cao hiệu quả phát hiện gian lận tài chínhĐồng tác giảTạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 1842017
 1.  
Career Orientation for MIS students based on fuzzy logic and ASK modelĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam2018
 1.  
MASI: Moving to adaptive samples in imbalanced credit card dataset for classificationĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 2018 IEEE International Conference on Innovative Research and Development (ICIRD)2018
 1.  
Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông trong việc phòng chống gian lận trong giao dịch thẻ tín dụngĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Thương mại điện tử và giải pháp thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.02018
 1.  
Ứng dụng khai phá dữ liệu trong phát hiện gian lận tài chínhĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam2018
 1.  
Combining Fuzzy Set – Simple Additive Weight and Comparing With Grey Relational Analysis For Student’s Competency Assessment In The Industrial 4.0Đồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế KSE 2018 - IEEE Knowledge and Systems Engineering KSE Conference IEEE Knowledge and Systems2018
 1.  
Borderline-MASI: A novel data adjustment method for imbalanced data classificationĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế CAPS 2019 - International Conference on Applied Probability and Statistics2019
 1.  
Using Machine Learning in Credit Scoring: A solution for Financial Risk Management in Vietnamese BanksĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế CAPS 2019 - International Conference on Applied Probability and Statistics2019
 1.  
Applying MASI Algorithm to Improve the Classification Performance of Imbalanced Data in Fraud DetectionĐồng tác giảKỷ yếu hội thảo quốc tế  ICCSAMA 2019 - International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications2019
 1.  
Improving Classification by Using MASI Algorithm for Resampling Imbalanced DatasetĐồng tác giảTạp chí I.J. Intelligent Systems and Applications,
DOI: 10.5815/ijisa.2019.10.04
2019
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TTTên sáchChủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
1Giáo trình Tin học đại cươngThành viên2014/NXB Thống kê
2Giáo trình Cơ sở dữ liệuThành viên2015/NXB Thống kê
 
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viênTình trạng
 
Đề tài cấp Bộ - Mã số: B2010-17-262. Những phương pháp tính toán mềm trong các hệ dự báo mờ ứng dụng mạng nơron nhân tạo2010 - 2012Thành viênĐã nghiệm thu
Đề tài cấp Trường - Mã số: CS - 2014 – 59: Một số vấn đề phi chuẩn khi thiết kế cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin2013 - 2014Chủ trìĐã nghiệm thu
Đề tài cấp Trường - Mã số: CS16 – 06. Nghiên cứu ứng dụng PHP và MySQL trong giảng dạy và học tập học phần CSDL22016 - 2017Chủ trìĐã nghiệm thu
Đề tài cấp Trường - Mã số: CS17 – 09. Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong bài toán hoạch định nguồn nhân lực.2017 - 2018Chủ trìĐã nghiệm thu
Đề tài cấp Trường - Mã số: CS18 – 22. Nghiên cứu hệ thống dữ liệu trong phát hiện gian lận tài chính2018 - 2019Chủ trìĐã nghiệm thu
 
14. Kinh nghiệm về giảng dạy
Giảng dạy các học phần “Tin học đại cương”, Các học phần liên quan đến Cơ sở dữ liệu như Cơ sở dữ liệu 1, 2”, “Cấu trúc và hoạch định CSDL Thị trường và Thương mại”, “Quản trị CSDL” tại trường Đại học Thương mại từ năm 2010 đến nay
Xem thêm