Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 ThS. NCS. Cù Nguyên Giáp

ThS. NCS. Cù Nguyên Giáp

Chức vụ: Giảng viên chính

Ngày sinh: 11/02/1984

Nơi sinh: Phú Thọ

Địa chỉ email: cunguyengiap@tmu.edu.vn

LÝ LỊCH KHOA HỌC
                   

1. Họ và tên: Cù Nguyên Giáp
2. Năm sinh: 1984                                         
3. Nam/Nữ:   Nam
4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:
     Học vị:            Thạc sỹ                                         Năm đạt học vị: 2012
5. Chức vụ công tác:  Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng:  Hà nội
    Điện thoại NR: 
    E-mail: cunguyengiap@tmu.edu.vn
7. Cơ quan công tác:  
    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại       
    Địa chỉ cơ quan: 79 phố Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại:
    Website: www.tmu.edu.vn
8. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcĐại học Bách Khoa Hà NộiCông nghệ thông tin2007
Thạc sỹĐại học Vrije Universiteit BrusselKhoa học máy tính2012
    

 

 
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết 
1Tiếng AnhTốtTốtTốtTốt 
2      
 
10. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác 
2007 – nayGiảng viênTin họcĐại học Thương mại 
     
     
     
11. Các bài báo khoa học được công bố
TTTên bài báo
 
Tác giả
hoặc  đồng
tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )
Năm
công bố
 
1Parallel genetic algorithms for Minimum Dominating set ProblemTác giảCommantel 2014, V2, +IEEEXplore.
DOI:10.1109/ComManTel.2014.6825598
2014 
2An Efficient Algorithm in Mining Frequent Itemsets with Weights over Data Stream Using Tree Data StructureĐồng tác giảI.J. Intelligent Systems and Applications, 2015, 12, 23-31
DOI: 10.5815/ijisa.2015.12.02
2015 
3Distributed algorithm for Incrementally Solving the Decoupled Multi-agent Simple Temporal ProblemTác giảInternational journal of Computer Theory an Engineering, IJCTE 2016 Vol.8(6): 475-481
ISSN: 1793-8201 
DOI:10.7763/IJCTE.2016.V8.1092
2016 
4Enhance Link Prediction in Online Social Networks Using Similarity Metrics, Sampling, and ClassificationĐồng tác giả4th International conference on Information System Design and Intellegent Applications (INDIA-2017)
DOI:https://doi.org/10.1007/978-981-10-7512-4_81
ISBN: 978-981-10-7511-7
2017 
5A New Proposal Classification Method Based on Fuzzy Association Rule Mining for Student Academic Performance PredictionTác giảVNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 33, No. 2 (2017) 1-10
DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4104
2017 
6Dynamic structural neural networkTác giảJournal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 34, no. 4, pp. 2479-2490, 2018
DOI:https://doi.org/10.3233/jifs-171947
ISSN : 1064-1246
2018 
7Classify high dimensional datasets using discriminant positive negative association rulesĐồng tác giảThe 5th Asian Conference on Defense Technology (ACDT 2018), Hanoi, Vietnam. +IEEEXplore.
DOI: 10.1109/ACDT.2018.8592973
2018 
8Tổng quan: Kỹ thuật xây dựng Hệ thống khuyến nghịTác giảHội thảo khoa học quốc gia: Thương mại điện từ và giải pháp thông tin trong thời kỳ cách mạng 4.0
ISBN: 978-604-931-534-3
2018 
9Hệ thống khuyến nghị cộng tác dựa trên phân cụm bán giám  sát mờ và ứng dụng trong mạng đồng tác giảĐồng tác giảHội thảo khoa học quốc gia: Thương mại điện từ và giải pháp thông tin trong thời kỳ cách mạng 4.0
ISBN: 978-604-931-534-3
2018 
10Innovative Firm Performance Management using a Recommendation System based on Fuzzy Association Rules: the case of Vietnam’s apparel small and medium enterprisesTác giảThe 2nd Asia Pacific management research conference, Hanoi, November 28th - 30th, 2018.
ISBN:978-604-95-0644-4
2018 
11Dự báo chỉ số tỉ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu với học máy: Một nghiên cứu thực nghiệm với các doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ vận tải ở Việt namĐồng tác giảInformation system in bussiness management - ISBM 2018.
ISBN:978-604-73-6504-3
2018 
12Adaptive convolutional neural network using N-gram for spatial object recognitionĐồng tác giảEarth Science Informatics
  • DOI:https://doi.org/10.1007/s12145-019-00396-x
2019 
13Modeling Multi-Criteria Decision-Making in Dynamic Neutrosophic Environments bases on Choquet IntegralĐồng tác giảJournal of Computer Science and Cyberneticso, Vol 36, No 1 (2020), 33-47.
DOI 10.15625/1813-9663/36/1/14368
2020 
14The Combination of Adaptive Convolutional Neural Network and Bag of Visual Words in Automatic Diagnosis of Third Molar Complications on Dental X-Ray ImagesĐồng tác giảDiagnostics 2020, 10, 209; DOI:10.3390/diagnostics100402092020 
15A Novel Dynamic Multi-Criteria Decision Making Method Based on Generalized Dynamic Interval-Valued Neutrosophic SetĐồng tác giảSymmetry 2020, 12, 618; DOI:10.3390/sym120406182020 
16An Empirical Study for Student Academic Performance Prediction Using Machine Learning TechniquesĐồng tác giảInternational Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS),
Vol. 18, No. 3, March 2020
2020 
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TTTên sáchChủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
1Tin học đại cươngThành viên2014
2Cơ sở dữ liệuThành viên2015
3Chapter 9: "Semisupervised fuzzy clustering methods for X-ray image segmentation" in book “Handbook of Data Science Approaches for Biomedical Engineering"Thành viên2019
Elsevier
 
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viênTình trạng
 
 
Giải pháp phat triển đa dạng hóa và xã hội hóa các loại hình quỹ hưu trí cho người lao động ở nước ta trong những năm tới2008-2009Thành viênĐã nghiệm thu 
Sử dụng Visual Studio 2010 để xây dựng mô hình dự báo bằng giải thuật RAS (Reynold’s Averaged Simulation) và ứng dụng trong dự báo nhu cầu nhân lực theo ngành * nghề.2014-2015Chủ nhiệmĐã nghiệm thu 
Nghiên cứu một số vấn đề về truy vấn và tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu phân tán trong hệ thống thông tin2016-2017Chủ nhiệmĐã nghiệm thu 
Nghiên cứu xây dựng phần mềm phân tích hình thái đầu mặt cho người Việt Nam2016-2017Thành viênĐã nghiệm thu 
Đánh giá thực trạng và đề xuất chương trình, các hoạt động ưu tiên nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đáp ứng các điều kiện về sản phẩm xuất khẩu theo hướng thân thiện với môi trường.2017-2018Thành viênĐã nghiệm thu 
Ứng dụng kinh tế chia sẻ trong phát triển kết nối chuỗi cung ứng xuất khẩu rau quả Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 42018-2019Thành viênĐã nghiệm thu 
Sử dụng Công nghệ Học máy để phân tích, dự báo kết quả học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên khối ngành kinh tế trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.02019-2020Thành viênĐang thực hiện 
 
14. Kinh nghiệm về giảng dạy
Giảng dạy các học phần “Tin học đại cương”, “Phân tích thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin”, “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”, “Lập trình cơ sở” và “Lập trình nâng cao” tại trường Đại học Thương Mại từ năm 2018 đến nay.

 
 
Xem thêm