Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 ThS. Đỗ Thị Thanh Tâm

ThS. Đỗ Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ email: dotam85@gmail.com

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC
 1. Họ và tên: ĐỖ THỊ THANH TÂM
 2. Năm sinh:    1985                                                 3. Nam/Nữ:     Nữ
 4.  Học hàm:                                                             Năm được phong:
     Học vị:     Thạc sỹ                                                Năm đạt học vị: 2013
 5. Chức vụ công tác: Giảng viên tập sự
 6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội
    Điện thoại: 
    E-mail: dotam85@gmail.com
 7. Cơ quan công tác
    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương mại       
    Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại: (024) 3764 3219
    Website: tmu.edu.vn
 8. Quá trình đào tạo
 Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
 Đại học  Đại học CNTT và truyền thôngCNTT2008
 Thạc sĩĐại học Công nghệ - ĐH Quốc GiaCNTT2013
 
 
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
 TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
 1Tiếng AnhKháKháKháKhá
 
 
10. Quá trình công tác
 Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác
 2008-2011Giảng viênCNTTĐH Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh
 2011- 3/2021Giảng viênCNTTĐH Y Dược Thái Bình
 3/2021-nayGiảng viênCNTTĐH Thương Mại
 11. Các bài báo khoa học được công bố
 TTTên bài báo
 
Tác giả
hoặc 
đồng tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng)
Năm
công bố
 
  1.  
Kiến thức, thực hành về kỹ năng làm việc nhóm qua học phần tin học ứng dụng của sinh viên ngành y đa khoa hệ chính quy trường Đại học Y Dược Thái Bình.Tác giảTạp chí y học VN2018
 
  1.  
Thực trạng sử dụng và nhu cầu đào tạo về xác suất thống kê của bác sĩ đang giảng dạy tại trường Đại học Y Dược Thái Bình.Đồng tác giảTạp chí y học VN2018
 
  1.  
Một số đề xuất của bác sĩ về giảng dạy xác suất thống kê trong trường Y.Đồng tác giảTạp chí y học VN2018
 12. Giáo trình/ sách tham khảo/ chuyên khảo
 TTTên sáchChủ biên hoặc
thành viên
Năm/ Nhà xuất bản
 
  1.  
Giáo trình Tin học đại cươngThành viên2015/ Công ty cổ phần sách đại học – dạy nghề HEVOBCO
 
  1.  
Giáo trình Tin học đại cươngChủ biên2019/ Đang làm thủ tục xuất bản NXB GD
 
 
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
 Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm/ Thư ký/
Thành viên
Tình trạng
 
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Bình.2015-2016Thành viênHoàn thành
 Kiến thức, thực hành về kỹ năng làm việc nhóm học phần tin học ứng dụng của sinh viên ngành y đa khoa hệ chính quy trường Đại học Y Dược Thái Bình.2016-2017Chủ nhiệm đề tàiHoàn thành
 Thực trạng sử dụng và nhu cầu đào tạo về Xác suất thống kê của bác sĩ đang công tác tại Thành phố Thái Bình.2017-2018Thành viênHoàn thành
 Tìm hiểu kiến thức về xác suất thống kê phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Y Dược Thái Bình.2018-2019Thành viênHoàn thành
 Thực trạng và thử nghiệm xây dựng phần mềm quản lý lịch giảng bộ môn khối Khoa học cơ bản trường Đại học Y Dược Thái Bình.2019-2020Thành viênHoàn thành
 Nhận xét ban đầu về kết quả sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong học phần xác suất-thống kê cho sinh viên ngành y học cổ truyền năm học 2019-2020.2019-2020Thành viênHoàn thành
 Phản hồi của sinh viên và giảng viên về hoạt động giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành y khoa theo dự án Hpet tại trường Đại học Y Dược Thái Bình năm học 2019-2020.2019-2020Thành viênHoàn thành
 
 
14. Kinh nghiệm về giảng dạy
Giảng dạy các học phần tin học trong lĩnh vực y học như Tin học đại cương, Mã hóa và phân tích số liệu.
 15. Hướng nghiên cứu chính
Học máy (machine learning) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing)
Xem thêm