Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp

Địa chỉ email: NguyenTthuthuy@gmail.com

LÝ LỊCH KHOA HỌC
                       
 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THỦY
2. Năm sinh:       1973                                                      
3. Nam/Nữ:     Nữ
4.  Học hàm: PGS                                            Năm được phong: 2019
     Học vị:  TS                                                 Năm đạt học vị: 2011
5. Chức vụ công tác:  Trưởng BM Tin học
6. Địa chỉ nhà riêng:  Hà Nội
    Điện thoại NR: 
    E-mail: NguyenTthuthuy@gmail.com; thuynguyenthithu@tmu.edu.vn
7. Cơ quan công tác:
    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại       
    Địa chỉ cơ quan:  Đường Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội
    Điện thoại:
    Website: www.tmu.edu.vn
8. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcĐH Sư Phạm Hà NộiToán Tin1993
Thạc sỹĐại Học Công Nghệ - ĐH Quốc GiaCNTT1999
Tiến sỹĐại học Hull –Vương Quốc AnhKhoa học Máy tính2011

 

 
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết 
1Tiếng AnhTốtTốtTốtTốt 
2      
 
10. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác 
1993-2001Giảng viênToán TinTrường Cao Đẳng CN, Nam Định 
2001- NayGiảng viênTin học và HTTTTrường Đại học Thương mại 
     
11. Các bài báo khoa học được công bố
         

Tạp chí quốc gia, quốc tế
 

STTTên bài viếtTác giả/đồng tác giảTên tạp chíNăm
 1.  
Improving Classification by Using MASI Algorithm for Resampling Imbalanced DatasetThuy Nguyen Thi Thu, Lich Nghiem Thi, Nguyen Thu Thuy, Toan Nghiem Thi, Nguyen Chi Trung", International Journal of Intelligent Systems and Applications(IJISA), Vol.11, No.10, pp.33-41, 2019. DOI: 10.5815/ijisa.2019.10.042019
 1.  
FoRex Trading Using Supervised Machine LearningThuy Nguyen Thi Thu, Vuong Dang XuanInternational Journal of Engineering & Technology.Science Publishing Corporation. Vol. 7. 4.15. pp: 400-404. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.15.23024Article ID: 23024.2018
 1.  
Supervised support vector machine in predicting foreign exchange tradingThuy Nguyen Thi Thu, Vuong Dang XuanInternational Journal of Intelligent Systems and Applications.DOI: 10.5815/ijisa.2018.09.06. Scopus Journal
 
2018
 1.  
Predicting Foreign Exchange Rate Trend Using Machine Learning TechniqueNguyen Thi Thu ThuyThe Journal of Internet Electronic Commerce Research, ISSN (print): 1598-1983.
http://www.dbpia.co.kr . Volumn 5, N017, 167-178. 2017
2017
 1.  
Using Business Intelligence for analyzing students’ data in ThuongMai University of VietnamNguyen Thi Thu Thuy, Hoang Ngoc CanhThe Journal of Internet Electronic Commerce Research, ISSN (print): 1598-1983. Volumn 2, N017,187-2002017
 Sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo trong bài toán dự báo tỉ giá ngoại hối. Tạp chí kinh tế phát triểnNguyễn Thị Thu ThủyTạp chí Kinh tế Phát Triển2017
2Interactional Mining Frequency Itemsets With Weights Over Data
Stream Using Inverted Matrix
Long/ Nguyen Hung*
Thuy/ Nguyen Thi Thu*
 
I.J. Information Technology and Computer Science, 2016, 10, 63-71
DOI: 10.5815/ijitcs.2016.10.0
 
2016
3An Efficient Algorithm in Mining Frequent Itemsets with Weights over Data Stream Using Tree Data StructureLong/ Nguyen Hung*
Thuy/ Nguyen Thi Thu*
Giap/ Cu Nguyen*
I.J. Intelligent Systems and Applications, 2015, 12, 23-31 Published Online November 2015 in MECS (http://www.mecs-press.org/) DOI: 10.5815/ijisa.2015.12.02 

 
2015

Tạp chí quốc gia
 

STTTên bài viếtTác giả/đồng tác giảTên tạp chíNăm
 1.  
Mining efficiency frequent itemsets with adaptive weights over data stream.Nguyen Hung Long, Nguyen Thi Thu Thuy.Tạp chí Khoa Học Đại học Sư phạm Hà Nội (FIT- 11/2015)2015
 1.  
Điện Toán Đám mây giải pháp cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ.Nguyễn Thị Thu Thủy, Nghiêm Thị Lịch.Tạp chí Khoa học ĐH Thương mại. số tháng 7-20132013
 1.  
Business Intelligent : A Combination of Use Data Mining tools in Business Process.Thuy Nguyen Thi Thu, Hoang Quoc Minh.Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà nôi.2013
 1.  
NEURAL NETWORK using in Predicting CardioVascular Risks.Thuy Nguyen Thi Thu.Tạp chí khoa học ĐH SP Hà nội.2011
 1.  
Sử dụng ERP trong doanh nghiệp: Một lợi thế cạnh tranh trong thời hội nhập.Nguyễn Thị Thu Thủy.Tạp chí Khoa học Thương mại2010


Hội nghị quốc tế/ quốc gia
 

STTTên bài viếtTác giả/đồng tác giảTên hội nghịNăm
 1.  
Using Machine Learning in Loan Process of E-Wallet Services in VietnamThuy Nguyen Thi Thu, Trung/Chi Nguyen/Nguyen Thi Bich LoanThe 6th International Conference for Small & Medium Business in 2020.  ICSMB 2020. Vol.7 No.1. pp: 334-335.  SpringerISSN 2288-98762020
 1.  
Using Business Intelligence in One-door Services in VietnamTrung/Nguyen Chi, Thuy/Thi Thu, Nguyen Hung Long,Nguyen Thi Van TrangNghiem Thi LichThe 6th International Conference for Small & Medium Business in 2020.  ICSMB 2020. Vol.7 No.1. pp: 164-165. SpringerISSN 2288-98762020
 1.  
Solution on Applying Machine Learning in the Link of Bank Cards and E-WalletNguyen Thi Thu Thuy; Nguyen Thi Bich Loan; Pham Nhung AnhThe 2nd International Allied Trade Associations Annual Meeting Jointly with the 23th IAGBT-KITRI Biannual Conference and Research Symposium.  Theme: “Crafting and Harmonizing Solutions to Contemporary  Challenges in International Business and Trade”. Pp: 67-802019
 1.  
Shipping Cash On Delivery Model Using Machine Learning TechniquesThuy Nguyen Thi Thu, Trung/Chi Nguyen/Nguyen Thi Bich Loan Hội thảo quốc tế tại Busan, WATABM_KTRA.
Trang 2075-2091
2019
 1.  
Information technology solutions in digital bankingNguyễn Thị Thu ThủyHội thảo khoa học quốc tế: khởi nghiệp và sáng tạo   cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp việt nam. Trang 121-1352019
 1.  
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong marketing số để nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệpNguyễn Thị Thu ThủyHội nghị Quốc Gia phát triển thương mại trong bối cảnh công nghiệp 4.0: năng suất và bền vững. Trang 378-3852019
 1.  
Using Machine Learning in Credit Scoring: A solution for Financial Risk Management in Vietnamese BanksThuy Nguyen Thi Thu,  Lich Nghiem Thi, Danh Tran Le Kim, Canh Hoang NgocHội nghị Quốc tế về Thống kê và Xác suất Ứng dụng 20192019
 1.  
Đề xuất mô hình hệ thống hỗ trợ chọn mô học cho sinh viên Đại họcNguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Ngọc Cảnh, Vũ Quang HuyHội nghị Quốc gia về HTTT Quản lý, ISBM18, ĐH Quốc gia HCM12/2018
 1.  
MASI: Moving to adaptive samples in imbalanced credit card dataset for classificationLich Nghiem Thi, Thuy Nguyen Thi Thu, Toan Nghiem ThiIEEE International Conference on Innovative Research and Development, ICIRD 2018. DOI: 10.1109/ICIRD.2018.8376315
 
2018
 1.  
Using support vector machine in FoRex predictingThuy Nguyen Thi Thu, Vuong Dang XuanIEEE International Conference on Innovative Research and Development, ICIRD 2018
DOI: 10.1109/ICIRD.2018.8376303
 
2018
 1.  
Applying svm neworks in foreign exchange marketNguyen Thi Thu ThuyHôi Thảo Quốc Tế về Big Data tại Học Viên Ngân Hàng2017
 1.  
Đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành quản trị
hệ thống thông tin tiếp cận chuẩn CNTT chuyên nghiệp.
Nguyễn Thị Thu ThủyHội Thảo Quốc gia tại ĐH Thương mại2017
 1.  
The Embedded Business Intelligence of Information Technology in Business Making Decisions
 
Nguyen Thi Thu ThuyHội Thảo Quốc tế tại Đài Loan2016
 1.  
Using Business Intelligent Tools in Commercial University of VietnamNguyen Thi Thu Thuy, Hoang Ngoc CanhHội thảo về MIS tại ĐH Kinh tế TPHCM2016
 1.  
The Embedded Business Intelligence of Information Technology in Business Making Decisions.Nguyen Thi Thu Thuy"Managing Dynamic Changes on Asian Business and Economics" International Conference of ThuongMai University and NamHoa University in Taiwan2016
 1.  
Using Business Intelligent Tools in Commercial University of VietnamNguyen Thi Thu Thuy, Hoang Ngoc CanhHội Thảo Quốc gia về Hệ thống thông tin quản lý. TP HCM 20162016
 1.  
Giải pháp ứng dụng thương mại điện tử trong mô hình phát triển kinh tế làng nghề tại các địa phương của việt nam.Nguyen Thi Thu Thuy, Nghiem Thi LichHội thảo Quốc tế của Viện Kinh tế Chính Trị Thế giới, 2/2016 tại Kiên Giang2016
 1.  
Đào tạo nguồn nhân lực ngành hệ thống thông tin quản lý tiếp cận chuẩn cho các trường đại học thuộc khối ngành kinh tếNguyễn Thị Thu ThủyHội Thảo Quốc gia về Hệ thống thông tin quản lý -MIS tại ĐH Kinh Tế Quốc Dân. NXB ĐH Kinh tế 20152015
 1.  
Business Intelligent in E-public services in Authorized Committee in VietnamThuy, Nguyen Thi Thu PAN-Pacific 20152015
 1.  
Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Thương Mại Điện Tử: Thực Trạng tại Doanh Nghiệp và Tri Thức Đào Tạo Cho Sinh ViênNguyễn Thị Thu ThủyHội Thảo Quốc Gia về Thương mại điện tử2015
 1.  
Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình phát triển kinh tế làng nghề tại các địa phương của việt nam.Nguyễn Thị Thu ThủyHội thảo Quốc gia theo nghị đinh thư "Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng tại các địa phương biên giới VN-Campuchia". Viện Kinh tế Chính trị Thế giới2015
 1.  
Giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học cho ngành hệ thống thông tin kinh tế trong khối các trường kinh tế ở việt namNguyễn Thị Thu ThủyHội thảo Quốc gia về đào tạo sinh viên khối các trường kinh tế. Hải phòng 20142014
 1.  
Giải pháp Ứng dụng Điện toán đám mây cho Giáo dục đào tạo tại các trường Đại học ở Việt Nam.Nguyen Thi Thu ThuyHội Thảo Quốc tế về “Hội Nhập, Thách Thức và Nguy Cơ”, tại Đại học Thương mại2013
 1.  
Rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề trong dạy môn Tin học cho HS phổ thông.Nguyen Chi Trung, Nguyen Thi Thu ThuyHội Thảo Quốc tế về Ứng dụng CNTT trong giảng dạy: Tích hợp hay chuyển đổi. Tháng 2/2013 2013
 1.  
Mối Liên Kết Giữa Nhà Trường và Doanh Nghiệp Trong Chuyển Giao Tri Thức về Công Nghệ Thông Tin Trong Thời Kỳ Hội NhậpThuy Nguyen Thi ThuHội Thảo Quốc tế về “Hội nhập: Cơ hội và Thách Thức”, TPHCM 20122012
 1.  
Một số giải pháp cải thiện mối quan hệ doanh nghiệp – trường đại họcNguyen Thi Thu ThuyHội Thảo Quốc Gia tại ĐH Thương Mại2008
 1.  
Clustering and Predicting CardioVascular Risk.Thuy N.T.T, and Davis, N. D.Proc. In International Conference of Data Mining and Knowledge Engineering, London.2007
 1.  
Feature Selection and Predicting CardioVascular Risk.Thuy N.T.T, and Davis, N. D. (2006).Conference of Clinical BioScience Institute, Hull University2006
 1.  
Predicting CardioVascular Risks Using POSSUM, PPOSSUM and Neural Net Techniques.Thuy N.T.T, and Davis, N. D. (2006).Proc. In 8th International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS, Paphos, Cyprus.2006 

12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TTTên sáchChủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
 1.  
Giáo trình Cơ sở dữ liệuNguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên)2015/ NXB Thống kê
 1.  
Giáo trình Cơ sở lập trìnhNguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hà2014/NXB Thống kê
 1.  
Giáo trình Tin học Đại cươngNguyễn Thị Thu Thủy (chủ biên)2014/NXB Thống kê
 1.  
Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications (Book chapter). Editors: Petr Berka, Jan Rauch, & Djamel Abdelkader ZighedDavis, N.D., and Thuy, N.T.T2008/IGI Global Inc.
 1.  
Phân tích và Khai phá Dữ liệu trong kinh doanhNguyễn Thị Thu Thủy; Hoàng Ngọc Cảnh; Vũ Quang Huy2019/NXB Hồng Đức
 
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viênTình trạng
 
 
Chống gian lận trong thanh toán trực tuyến: Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với các doanh nghiệp Việt Nam.2019-2020Chủ nhiệmĐang thực hiện 
Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật hướng đối tượng trong một số hệ thống thông tin quản lý với mô hình động – Đề tài cấp trường ĐHTM2014-2015Chủ nhiệm đề tàiHoàn thành 
Nghiên cứu Rational Unified Process trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Đề tài cấp trường ĐHTM2013-2014Chủ nhiệm đề tàiHoàn thành 
Nghiên cứu ứng dụng con trỏ trong lập trình các bài toán kinh tế - Đề tài cấp trường ĐHTM2012-2013Chủ nhiệm đề tàiHoàn thành 
 
14. Kinh nghiệm về giảng dạy

ICT, Tin học, hệ thống thông tin Quản lý, Data Mining, Machine Learning
 
Xem thêm