Bộ môn Thương mại điện tử
Thông tin nhân sự


Họ tên ThS. Hoàng Hải Hà
Chức danh chính Giảng viên
Thuộc bộ phận Bộ môn Thương mại điện tử
Ngày sinh           Nơi sinh: Hải Phòng
Địa chỉ email haiha0504@gmail.com
Điện thoại cơ quan 0352.537.538
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
LÝ LỊCH KHOA HỌC
                   
1. Họ và tên: HOÀNG HẢI HÀ
2. Năm sinh: 1988              
3. Nam/Nữ: Nữ
4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:
     Học vị: Thạc sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2014
5. Chức vụ công tác:
6. Địa chỉ nhà riêng: Hà Nội
    Điện thoại NR: 
    E-mail: Haiha@tmu.edu.vn
7. Cơ quan công tác:
    Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại       
    Địa chỉ cơ quan: Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại:
    Website:
8. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Thương mại QTKD 2010
Thạc sỹ Đại học Thương mại Thương mại 2014
Tiến sỹ      
 
 
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết  
1 Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá  
2            
 
10. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác  
2011 đến nay Giảng viên TMĐT Bộ môn TMĐT, khoa HTTTKT&TMĐT  
         
11. Các bài báo khoa học được công bố
TT Tên bài báo
 
Tác giả
hoặc  đồng
tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )
Năm
công bố
 
1 Xây dựng mô hình đào tạo TMĐT cho doanh nghiệp dựa trên sự phối hợp giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp Đồng tác giả Hội thảo quốc tế tại Việt Nam: “Đào tạo TMĐT đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp – Thực trạng Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” 2011  
2 Nông nghiệp điện tử và khả năng triển khai tại Việt Nam Đồng tác giả Hội thảo quốc tế tại Việt Nam: ”Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh” 2012  
3 Chính phủ điện tử và vấn đề giảng dạy học phần chính phủ điện tử trong trường đại học Tác giả Hội thảo quốc gia: “Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành TMĐT và hướng phát triển” 2015  
4 Nghiên cứu tác động của kinh tế chia sẻ tới hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến tại Việt Nam - tiếp cận lý thuyết Đồng tác giả Hội thảo khoa học Quốc gia "Thương mại điện tử & Giải pháp thông tin trong thời kỳ CMCN 4.0" 2018  
5 Thương mại điện tử và Giải pháp thông tin trong thời kỳ CMCN 4.0 Đồng tác giả Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu tác động của kinh tế chia sẻ tới hoạt động kinh doanh du lịch trực tuyến tại Việt Nam - tiếp cận lý thuyết” 2018  
6 Một số trao đổi về ứng dụng Blockchain trong thực hiện quy tắc xuất xứ cho hàng hóa Việt Nam. Tác giả Hội thảo Khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại” 2020  
           
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TT Tên sách Chủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
1 Giáo trình Chính phủ điện tử Thành viên 2018
       
 
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên Tình trạng
 
 
Phát triển nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho người tiêu dùng 2011/2012 Thành viên Hoàn thành  
Nghiên cứu về mạng xã hội và ứng dụng mạng xã hội facebook trong hỗ trợ hoạt động giảng dạy 2013/2014 Thành viên Hoàn thành  
         
 
14. Kinh nghiệm về giảng dạy: 10 năm giảng dạy
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây