Cơ cấu tổ chức
Ban chủ nhiệm Khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Trần Hưng
Điện thoại:
0912.649.657
Email: hung.tmdt@gmail.com
Trưởng khoa
Tiến sĩ
TS. Nguyễn Trần Hưng
2 TS. Nguyễn Thị Hội
Điện thoại:
0914.366.012
Email: hoint@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa
Tiến sĩ
TS. Nguyễn Thị Hội
Trợ lý khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 ThS. Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại:
0919.158.598
Email: hientctm1412@gmail.com
Trợ lý khoa
Bí thư Liên chi Đoàn
ThS. Nguyễn Thị Hiền
Bộ môn Thương mại điện tử
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Chử Bá Quyết
Điện thoại:
0988.865.696
Email: quyetcb@tmu.edu.vn
Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
TS. Chử Bá Quyết
2 PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:
0912.064.692
Email: minhdhtm@gmail.com
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
3 TS. Nguyễn Trần Hưng
Điện thoại:
0912.649.657
Email: hung.tmdt@gmail.com
Trưởng khoa
Giảng viên chính
Tiến sĩ
TS. Nguyễn Trần Hưng
4 TS. Trần Hoài Nam
Điện thoại:
0913.503.535
Email: namth@vcu.edu.vn
Giảng viên chính
Tiến sĩ
TS. Trần Hoài Nam
5 TS. Vũ Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0914.687.735
Email: hangtmdt@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính
Tiến sĩ
TS. Vũ Thị Thúy Hằng
6 ThS. Lê Duy Hải
Điện thoại:
0976.462.023
Email: leduyhai@tmu.edu.vn
Giảng viên
Bí thư Chi đoàn
Thạc sỹ
ThS. Lê Duy Hải
7 ThS. Trần Thị Huyền Trang
Điện thoại:
0975.992.544
Email: huyentrangtmdt@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Trần Thị Huyền Trang
8 ThS. NCS. Nguyễn Minh Đức
Điện thoại:
0918.250.387
Email: ducnm@tmu.edu.vn
Giảng viên
Tổ trưởng Công đoàn
Thạc sỹ
ThS. NCS. Nguyễn Minh Đức
9 ThS. Hoàng Hải Hà
Điện thoại:
0352.537.538
Email: haiha0504@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Hoàng Hải Hà
10 ThS. NCS. Lê Thị Hoài
Điện thoại:
0974.471.848
Email: hoailt@dhtm.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. NCS. Lê Thị Hoài
11 ThS. Vũ Thị Hải Lý
Điện thoại:
0904.155.135
Email: hailivu@gmail.com
Giảng viên chính
Thạc sỹ
ThS. Vũ Thị Hải Lý
12 ThS. NCS. Nguyễn Phan Anh
Điện thoại:
0989.623.888
Email: phananhonline@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. NCS. Nguyễn Phan Anh
13 ThS. Nguyễn Bình Minh
Điện thoại:
0904.901.111
Email: minhngb@gmail.com
Giảng viên chính
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Bình Minh
14 TS. Lê Xuân Cù
Điện thoại:
0904.986.887
Email: cu.lx@tmu.edu.vn
Giảng viên
Tiến sĩ
TS. Lê Xuân Cù
15 TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Điện thoại:
0933.004.436
Email: maichoe@gmail.com
Giảng viên
Tiến sĩ
TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
16 ThS. Lê Việt Hưng
Điện thoại:
0986.160.692
Email: leviethung.ytc@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Lê Việt Hưng
Bộ môn Công nghệ thông tin
Email:bmcntt_dhtm@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Thị Hội
Điện thoại:
0914.366.012
Email: hoint@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Khoa, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Khoa
Tiến sĩ
TS. Nguyễn Thị Hội
2 TS. Lê Việt Hà
Điện thoại:
0988.688.797
Email: leviethadhtm@gmail.com
Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính
Tiến sĩ
TS. Lê Việt Hà
3 ThS. Bùi Quang Trường
Điện thoại:
0979.564.388
Email: bqtruongvcu@gmail.com
Giảng viên chính
Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn
Thạc sĩ, NCS
ThS. Bùi Quang Trường
4 ThS. Hàn Minh Phương
Điện thoại:
0912.690.054
Email: phuonghm@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Thạc sĩ, NCS
ThS. Hàn Minh Phương
5 ThS. Nguyễn Quang Trung
Điện thoại:
0988.381.998
Email: trungnqvcu@gmail.com
Giảng viên chính, Phó TP QL Đào tạo
Thạc sĩ, NCS
ThS. Nguyễn Quang Trung
6 ThS. Đỗ Thị Thu Hiền
Điện thoại:
0912.353.209
Email: hiendothu@gmail.com
Giảng viên chính
Thạc sĩ, NCS
ThS. Đỗ Thị Thu Hiền
7 ThS. Trần Thị Nhung
Điện thoại:
0974.757.223
Email: nhung.tt@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ
ThS. Trần Thị Nhung
8 TS. Vũ Diệu Hương
Điện thoại:
0979.797.863
Email: vudhuong@gmail.com
Giảng viên
Tiến sĩ
TS. Vũ Diệu Hương
9 TS. Đặng Quốc Hữu
Điện thoại:
0988.710.727
Email: huudq.vn@gmail.com
Giảng viên chính
Tiến sĩ, GVC
TS. Đặng Quốc Hữu
10 PGS.TS. Đàm Gia Mạnh
Điện thoại:
0913.034.777
Email: damgiamanh@gmail.com
Giảng viên cao cấp
PGS.TS.NGƯT
PGS.TS. Đàm Gia Mạnh
Bộ môn Tin học
Email:bmthdhtm@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại:
0936.073.273
Email: NguyenTthuthuy@gmail.com
Trưởng Bộ môn
PGS.TS
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
2 ThS. Cù Nguyên Giáp
Điện thoại:
0943.335.958
Email: cunguyengiap@tmu.edu.vn
Giảng viên chính
Thạc sỹ
ThS. Cù Nguyên Giáp
3 ThS. Đinh Thị Hà
Điện thoại:
0947.830.983
Email: dinhha100983@gmail.com
Giảng viên chính
Thạc sỹ
ThS. Đinh Thị Hà
4 ThS. Nghiêm Thị Lịch
Điện thoại:
0982.730.384
Email: lichnt72@gmail.com
Giảng viên chính
Thạc sỹ
ThS. Nghiêm Thị Lịch
5 ThS. Nguyễn Hưng Long
Điện thoại:
0979.734.899
Email: longtintm@gmail.com
Giảng viên chính
Bí thư Chi bộ
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Hưng Long
6 ThS. Nguyễn Thị Vân Trang
Điện thoại:
0942.760.984
Email: vantrang1987@gmail.com
Giảng Viên
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Thị Vân Trang
7 ThS. Đỗ Thị Thanh Tâm
Điện thoại:
0945.554.880
Email: dotam85@gmail.com
Giảng viên ThS. Đỗ Thị Thanh Tâm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây