Bộ môn Thương mại điện tử
Thông tin nhân sự


Họ tên ThS. Nguyễn Bình Minh
Chức danh chính Giảng viên chính
Thuộc bộ phận Bộ môn Thương mại điện tử
Ngày sinh
Địa chỉ email minhngb@gmail.com
Điện thoại cơ quan 0904.901.111
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ

 

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Đà Lạt Quản trị kinh doanh 1999
Thạc sỹ Đại học Thương mại Kinh doanh thương mại 2006
 
Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng anh Tốt Tốt Khá khá
2          
Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác
1993-2002 Nhân viên CNTT&TT Ban Tài chính – Học viện Lục Quân Đà Lạt
2002-2006 Quản lý CNTT&TT Công ty Lâm Viên – Bộ Quốc Phòng
2006-nay Giảng viên Giảng viên Đại học Thương mại
Các bài báo khoa học được công bố
TT Tên bài báo
 
Tác giả
hoặc  đồng
tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )
Năm
công bố
1 Hệ thống xuất trình và thanh toán hóa đơn điện tử giữa các doanh nghiệp trong giao dịch thương mại điện tử B2B Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 22 2008
2 Ứng dụng hệ thống doanh nghiệp với người lao động (B2E) nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp TMĐT Việt Nam Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các góc độ tiếp cận - Thực tiễn và giải pháp 2008
3 Một số kinh nghiệm từ mô hình làm việc bán thời gian của sinh viên Khoa Thương mại điện tử tại Tập đoàn San Nam Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Tương tác trương đại học – doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lương đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp 2009
4 Phát triển dịch vụ ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 2: Hội nhập: Cơ hội và thách thức 2012
5 Khai thác các dịch vụ ứng dụng trên mạng xã hội đẩy mạnh Marketing xanh cho các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Tăng trưởng xanh trong thời kỳ toàn cầu hóa 2013
6 Kinh nghiệm qua việc ứng dụng mô hình lien kết nha trường-doanh nghiệp trong đào tạo của Khoa Thương mại điện tử-Trường Đại học Thương mại. Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Tổng kết 10 năm đào tạo chính quy ngành thương mại điện tử và hướng phát triển 2015
7 Phân tích chỉ số bán lẻ GREcl của một số quốc gia và khuyến nghị cho Việt Nam Tác giả Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 05/2018 2018
8 Đánh giá rủi ro thông tin theo mô hình DREAD – nghiên cứu trường hợp sự cố VCCORP năm 2014 Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Cách mạng 4.0 – Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam 2018
Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TT Tên sách Chủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
1 Phát triển Hệ thống TMĐT Thành viên 2014/NXB Thống kê
       
       
Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên Tình trạng
 
Nghiên cứu mô hình sàn giao dịch điện tử Alibaba và khả năng ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam 2010 Chủ nhiệm Đã hoàn thành
Phát triển nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho người tiêu dung 2012 Chủ nhiệm Đã hoàn thành
Phát triển dịch vụ ứng dụng trực tuyến E-Logistic trong phân phối nội địa cho học phần Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử 2015 Chủ nhiệm Đã hoàn thành
       
Kinh nghiệm về giảng dạy
- 12 năm Thương mại điện tư
- 7 năm Marketing Thương mại điện tử
                         

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây