Bộ môn Công nghệ thông tin
Thông tin nhân sự


Họ tên ThS. NCS. Đặng Quốc Hữu
Chức danh chính Giảng viên chính
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên kiêm nhiệm
Thuộc bộ phận Bộ môn Công nghệ thông tin
Ngày sinh
Địa chỉ email huudq.vn@gmail.com
Điện thoại cơ quan 0988.710.727
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Khoa học Tự nghiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội Công nghệ thông tin 2000
Thạc sỹ Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Công nghệ thông tin 2015
Tiến sỹ      
 

Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Khá Tốt Tốt Khá
2          
Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác
07/2000 - 08/2006 Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
08/2006 đến nay Giảng viên Công nghệ thông tin Đại học Thương mại
       
Các bài báo khoa học được công bố
TT Tên bài báo
 
Tác giả
hoặc  đồng
tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )
Năm
công bố
  Áp dụng chiến lược Tiến hóa vi phân để nâng cao hiệu suất của Điện toán đám mây Đồng tác giả Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Biểu diễn bản đồ 3 chiều và ứng dụng Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2002
         
Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TT Tên sách Chủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
       
Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên Tình trạng
 
Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo cho hệ đào tạo Sau đại học. 4/2014 - 9/2014   Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc
Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo cho hệ đào tạo phi chính quy. 6/2013 - 12/2013
 
  Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc
Xây dựng phần mềm quản lý, tra cứu dữ liệu điểm học tập phục vụ công tác thanh tra kết quả học tập 07/2012 - 01/2013   Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc
Nghiên cứu, phát triển hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm khách quan 08/2011 - 08/2012   Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc
Nghiên cứu và triển khai e-learning trong đào tạo của trường Đại học Thương mại. 11/2006- 11/2007   Đã nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc
Kinh nghiệm về giảng dạy
- Giảng dạy tại khoa Hệ thống thông tin Kinh tế và Thương mại điện tử từ năm 2006 đến nay.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây