Ban chủ nhiệm Khoa
Thông tin nhân sự


Họ tên TS. Nguyễn Trần Hưng
Chức danh chính Trưởng khoa
Thuộc bộ phận Ban chủ nhiệm Khoa
Ngày sinh           Nơi sinh: Quảng Ninh
Địa chỉ email hung.tmdt@gmail.com
Điện thoại cơ quan 0912.649.657
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ
Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Thương mại Kinh tế 2004
Thạc sỹ Trường Đại học Thương mại Thương mại 2007
Tiến sỹ Trường Đại học Thương mại Kinh doanh Thương mại 2015
 
 Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết  
1 Tiếng Anh TB TB Tốt Khá  
2            

Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm ... đến năm...)
Vị trí
công tác
Lĩnh vực
chuyên môn
Cơ quan công tác  
11/2007 – 8/2010 Phó Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử Bộ môn Quản trị tác nghiệp TMĐT, Khoa TMĐT, ĐH Thương mại  
8/2010 – 20/6/2011 Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử Bộ môn Nguyên lý TMĐT, Khoa TMĐT, ĐH Thương mại  
21/6/2011 – 16/10/2016 Phó Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử Bộ môn Nguyên lý TMĐT, Khoa TMĐT, ĐH Thương mại  
17/10/2016 đến nay Trưởng Khoa Thương mại điện tử và HTTT Khoa HTTT Kinh tế và TMĐT, ĐH Thương mại  
         
Các bài báo khoa học được công bố
TT Tên bài báo
 
Tác giả
hoặc  đồng
tác giả
Nơi công bố
(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )
Năm
công bố
 
1 Vi thanh toán và những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của vi thanh toán ở Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 25 2008  
2 Cổng TMĐT quốc gia ECVN với quá trình đào tạo chuyên ngành TMĐT của Trường Đại học Thương mại Tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc gia về tương tác “Trường Đại học – Doanh nghiệp” 2009  
3 Thương mại di động – Xu hướng mới của Thương mại điện tử Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 33 2010  
4 Giải pháp phát triển và nâng cao vị thế của các công cụ tìm kiếm Việt Nam trên mạng Internet Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 37 2010  
5 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực TMĐT – Những vấn đề đặt ra và giải pháp Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 43 2011  
6 Phát triển thanh toán di động tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 44 2011  
7 Bảo mật trong Thương mại di động tại Việt Nam – Các nguy cơ và biện pháp phòng chống Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 60 2013  
8 Phát triển thị trường eMS trong hoạt động kinh doanh ngân hàng – Sự cần thiết khách quan và hàm ý giải pháp với các NHTM Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 69 2014  
9 Mô hình cấu trúc phát triển thị trường eMS trong hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 71 2014  
10 Các tiêu chí đánh giá sự phát triển thị trường eMS trong kinh doanh của các NHTM Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 73 2014  
11 Xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động đào tạo nguồn nhân lực Thương mại điện tử Tác giả Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia – Bộ Công Thương và ĐH Thương mại 2015  
12 Developing marketing communications for mobile banking services – The problems and directions to solve for Vietnam commerce banks. Tác giả Trade Science Review, Volum 3, Number 2. 2015  
13 Developing E-invoice payment in Vietnam: Problems and Solutions Tác giả Trade Science Review, Volum 4, Number 1 2016  
14 Thu hút khách hàng trực tuyến của các website giới thiệu việc làm tại Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, số 102, trang 3 – 12. 2017  
15 Attract online customers to job websites in Vietnam Tác giả Trade Science Review, Volum2, Number 1 2017  
  (Updating)        
 
Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo
TT Tên sách Chủ biên hoặc
thành viên
Năm / nhà xuất bản
  Giáo trình Thương mại di động Thành viên 2014/ NXB Thống kê
  Giáo trình Hướng dẫn Tìm kiếm
thông tin trên mạng internet
Chủ nhiệm 2019/ NXB Hà Nội
       
 Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN  
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN
các cấp
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên Tình trạng
 
 
Đánh giá tính năng tìm kiếm trên các website TMĐT Việt Nam (Cấp Trường) 2008 – 2009 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu  
Xu hướng phát triển Thương mại di động và khả năng ứng dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam (Cấp Trường) 2009 – 2010 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu  
Phát triển vi thanh toán điện tử tại Việt Nam – Những vấn đề đặt ra và giải pháp (Cấp Trường) 2012 – 2013 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu  
EDI và ứng dụng trong kinh doanh trực tuyến của các doanh nghiệp Việt Nam (Cấp Bộ) 2007 – 2008 Thành viên Đã nghiệm thu  
Nghiên cứu ứng dụng chứng thực số trong các doanh nghiệp TMĐT Việt Nam.(Cấp Bộ) 2009 – 2010 Thành viên Đã nghiệm thu  
Thuế trong thương mại điện tử - Kinh nghiệm quốc tế và phương hướng vận dụng ở Việt Nam ( B2010-07-108) (Cấp Bộ) 2009 - 2010 Thành viên Đã nghiệm thu  
Nghiên cứu xây dựng mô hình trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) dựa trên chuẩn ebXML cho siêu thị và các nhà cung ứng. (Cấp Bộ) 2012 – 2014 Thành viên Đã nghiệm thu  
Nghiên cứu tác động của truyền thông xã hội tới hoạt động kinh doanh trực tuyến của các doanh nghiệp Việt Nam 2017 - 2018 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu  
Kinh nghiệm về giảng dạy
          + Đã tham gia giảng dạy trong nhiều năm và hiện vẫn là cộng tác viên giảng dạy của Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Đại học Đông Đô, Đại học Lương Thế Vinh, Đại học Hòa Bình, Đại học Mở Hà Nội.
         + Tham gia giảng dạy cho Sở Công Thương các tỉnh theo chương trình của Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương.
         + Giảng dạy cho VCCI, Viện Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Việt Nhật.
 
                             

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây