Cơ cấu tổ chức
Ban chủ nhiệm Khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Trần Hưng

Email: hung.tmdt@gmail.com
Trưởng khoa
Tiến sỹ
Nguyễn Trần Hưng
2 Nguyễn Qyang Trung

Email: trungnqvcu@gmail.com
Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
Nguyễn Qyang Trung
Bộ môn Thương mại điện tử
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Chử Bá Quyết

Email: quyetcb@dhtm.edu.vn
Trưởng Bộ môn
Tiến sỹ
Chử Bá Quyết
2 Vũ Thị Thúy Hằng

Email: vuthuyhang.tmdt@gmail.com
Phó trưởng bộ môn
Thạc sỹ
Vũ Thị Thúy Hằng
3 Nguyễn Văn Minh

Email: minhdhtm@gmail.com
Giảng viên
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
4 Trần Hoài Nam

Email: namth@vcu.edu.vn
Giảng viên
Tiến sỹ
Trần Hoài Nam
5 Lê Duy Hải

Email: duyhai.tmdt@gmail.com
Giảng viên
Bí thư Chi đoàn giáo viên
Thạc sỹ
Lê Duy Hải
6 Nguyễn Minh Đức

Email: ducnm2503@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Minh Đức
7 Trần Thị Huyền Trang

Email: huyentrangtmdt@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Thị Huyền Trang
8 Nguyễn Phan Anh

Email: phananhonline@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Phan Anh
9 Hoàng Hải Hà

Email: haiha0504@gmail.com
Giảng viên Hoàng Hải Hà
10 Lê Thị Hoài

Email: hoailt@dhtm.edu.vn
Giảng viên
Bí thư Liên chi Đoàn
Lê Thị Hoài
11 Vũ Thị Hải Lý

Email: lyvth@dhtm.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Vũ Thị Hải Lý
Bộ môn Tin học
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu Thủy

Email: NguyenTthuthuy@gmail.com
Trưởng Bộ môn
Tiến sỹ
Nguyễn Thị Thu Thủy
2 Cù Nguyên Giáp

Email: cunguyengiap@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Cù Nguyên Giáp
3 Đinh Thị Hà
Giảng viên
Thạc sỹ
Đinh Thị Hà
4 Nghiêm Thị Lịch

Email: lichnt72@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nghiêm Thị Lịch
5 Nguyễn Hằng Giang

Email: sibemol02@yahoo.com
Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn
Thạc sỹ
Nguyễn Hằng Giang
6 Nguyễn Hưng Long

Email: longtintm@gmail.com
Giảng viên
Bí thư Chi bộ
Thạc sỹ
Nguyễn Hưng Long
7 Nguyễn Thị Thùy Anh

Email: thuyanh_dhtm@yahoo.com
Giảng viên
Tiến sỹ
Nguyễn Thị Thùy Anh
Bộ môn Công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hội

Email: hoint2002@gmail.com
Trưởng Bộ môn
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Hội
2 Đàm Gia Mạnh

Email: damgiamanh@gmail.com
Giảng viên
PGS. TS
Đàm Gia Mạnh
3 Đỗ Thị Thu Hiền

Email: hiendothu@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Đỗ Thị Thu Hiền
4 Bùi Quang Trường

Email: bqtruongvcu@gmail.com
Giảng viên
Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
Thạc sỹ
Bùi Quang Trường
5 Lê Việt Hà
Giảng viên
Thạc sỹ
Lê Việt Hà
6 Hàn Minh Phương

Email: phuonghm@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Hàn Minh Phương
7 Lê Thị Thu
Giảng viên
Thạc sỹ
Lê Thị Thu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây