Cơ cấu tổ chức
Ban chủ nhiệm Khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Trần Hưng
Điện thoại:0912.649.657
Email: hung.tmdt@gmail.com
Trưởng khoa
Tiến sỹ
Nguyễn Trần Hưng
2 Nguyễn Quang Trung
Điện thoại:0917754848
Email: trungnq@tmu.edu.vn
Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
Nguyễn Quang Trung
Trợ lý khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hiền

Email: hientctm1412@gmail.com
Trợ lý khoa Nguyễn Thị Hiền
Bộ môn Thương mại điện tử
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Chử Bá Quyết

Email: quyetcb@tmu.edu.vn
Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Chử Bá Quyết
2 Vũ Thị Thúy Hằng

Email: hangtmdt@tmu.edu.vn
Phó trưởng bộ môn
Thạc sỹ
Vũ Thị Thúy Hằng
3 Nguyễn Văn Minh

Email: minhdhtm@gmail.com
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
Nguyễn Văn Minh
4 Trần Hoài Nam

Email: namth@vcu.edu.vn
Giảng viên
Tiến sĩ
Trần Hoài Nam
5 Lê Duy Hải

Email: leduyhai@tmu.edu.vn
Giảng viên
Bí thư Chi đoàn
Thạc sỹ
Lê Duy Hải
6 Nguyễn Minh Đức

Email: ducnm2503@gmail.com
Giảng viên
Tổ trưởng Công đoàn
Thạc sỹ
Nguyễn Minh Đức
7 Trần Thị Huyền Trang

Email: huyentrangtmdt@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Thị Huyền Trang
8 Nguyễn Phan Anh

Email: phananhonline@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Phan Anh
9 Hoàng Hải Hà

Email: haiha0504@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Hoàng Hải Hà
10 Lê Thị Hoài

Email: hoailt@dhtm.edu.vn
Giảng viên
Bí thư Liên chi Đoàn
Lê Thị Hoài
11 Vũ Thị Hải Lý

Email: lyvth@dhtm.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Vũ Thị Hải Lý
12 Nguyễn Trần Hưng
Trưởng khoa
Tiến sỹ
Nguyễn Trần Hưng
13 Nguyễn Bình Minh
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Bình Minh
14 Lê Xuân Cù

Email: lxcu@gmail.com
Giảng viên Lê Xuân Cù
15 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Giảng viên Nguyễn Thị Tuyết Mai
16 Đặng Quốc Hữu
Giảng viên kiêm nhiệm Đặng Quốc Hữu
Bộ môn Công nghệ thông tin
Email:bmcntt_dhtm@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hội

Email: hoint@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Bộ môn Phụ trách Bộ môn
Chủ tịch Công đoàn Khoa
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Hội
2 PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

Email: damgiamanh@gmail.com
Giảng viên
PGS.TS.NGƯT
PGS.TS. Đàm Gia Mạnh
3 Nguyễn Quang Trung

Email: trungnqvcu@gmail.com
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ
Nguyễn Quang Trung
4 Bùi Quang Trường

Email: bqtruongvcu@gmail.com
Phó Trưởng bộ môn
Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
Thạc sỹ
Bùi Quang Trường
5 Hàn Minh Phương

Email: phuonghm@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Hàn Minh Phương
6 Lê Việt Hà

Email: leviethadhtm@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Lê Việt Hà
7 Đỗ Thị Thu Hiền

Email: hiendothu@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Đỗ Thị Thu Hiền
8 Trần Thị Nhung

Email: nhung.tt@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Trần Thị Nhung
Bộ môn Tin học
Email:bmthdhtm@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu Thủy

Email: NguyenTthuthuy@gmail.com
Trưởng Bộ môn
Tiến sỹ
Nguyễn Thị Thu Thủy
2 Cù Nguyên Giáp

Email: cunguyengiap@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Cù Nguyên Giáp
3 Đinh Thị Hà
Giảng viên
Thạc sỹ
Đinh Thị Hà
4 Nghiêm Thị Lịch

Email: lichnt72@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
Nghiêm Thị Lịch
5 Nguyễn Hằng Giang

Email: sibemol02@yahoo.com
Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn
Thạc sỹ
Nguyễn Hằng Giang
6 Nguyễn Hưng Long

Email: longtintm@gmail.com
Giảng viên
Bí thư Chi bộ
Thạc sỹ
Nguyễn Hưng Long
7 Nguyễn Thị Thùy Anh

Email: thuyanh_dhtm@yahoo.com
Giảng viên
Tiến sỹ
Nguyễn Thị Thùy Anh
8 Nguyễn Thị Vân Trang
Giảng Viên Nguyễn Thị Vân Trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây