Cơ cấu tổ chức
Ban chủ nhiệm Khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Trần Hưng
Điện thoại:0912.649.657
Email: hung.tmdt@gmail.com
Trưởng khoa
Tiến sỹ
TS. Nguyễn Trần Hưng
2 ThS. Nguyễn Quang Trung
Điện thoại:0917754848
Email: trungnq@tmu.edu.vn
Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Quang Trung
Trợ lý khoa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại:
0919.158.598
Email: hientctm1412@gmail.com
Trợ lý khoa Nguyễn Thị Hiền
Bộ môn Thương mại điện tử
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Chử Bá Quyết
Điện thoại:
0988.865.696
Email: quyetcb@tmu.edu.vn
Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
TS. Chử Bá Quyết
2 ThS. NCS. Vũ Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0914.687.735
Email: hangtmdt@tmu.edu.vn
Phó trưởng bộ môn
Thạc sỹ
ThS. NCS. Vũ Thị Thúy Hằng
3 PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:
0912.064.692
Email: minhdhtm@gmail.com
Giảng viên cao cấp
PGS.TS
PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
4 TS. Trần Hoài Nam
Điện thoại:
0913.503.535
Email: namth@vcu.edu.vn
Giảng viên
Tiến sĩ
TS. Trần Hoài Nam
5 ThS. Lê Duy Hải
Điện thoại:
0976.462.023
Email: leduyhai@tmu.edu.vn
Giảng viên
Bí thư Chi đoàn
Thạc sỹ
ThS. Lê Duy Hải
6 ThS. Nguyễn Minh Đức
Điện thoại:
0918.250.387
Email: ducnm2503@gmail.com
Giảng viên
Tổ trưởng Công đoàn
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Minh Đức
7 ThS. Trần Thị Huyền Trang
Điện thoại:
0975.992.544
Email: huyentrangtmdt@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Trần Thị Huyền Trang
8 ThS. Nguyễn Phan Anh
Điện thoại:
0989.623.888
Email: phananhonline@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Phan Anh
9 ThS. Hoàng Hải Hà
Điện thoại:
0352.537.538
Email: haiha0504@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Hoàng Hải Hà
10 ThS. NCS. Lê Thị Hoài
Điện thoại:
0974.471.848
Email: hoailt@dhtm.edu.vn
Giảng viên
Bí thư Liên chi Đoàn
ThS. NCS. Lê Thị Hoài
11 ThS. Vũ Thị Hải Lý
Điện thoại:
0904.155.135
Email: hailivu@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Vũ Thị Hải Lý
12 TS. Nguyễn Trần Hưng
Điện thoại:
0912.649.657
Email: hung.tmdt@gmail.com
Trưởng khoa
Tiến sỹ
TS. Nguyễn Trần Hưng
13 ThS. Nguyễn Bình Minh
Điện thoại:
0904.901.111
Email: minhngb@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Bình Minh
14 ThS. NCS. Lê Xuân Cù

Email: lxcu@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. NCS. Lê Xuân Cù
15 ThS. NCS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Email: maichoe@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. NCS. Nguyễn Thị Tuyết Mai
16 ThS. NCS. Đặng Quốc Hữu
Điện thoại:
0988.710.727
Email: huudq.vn@gmail.com
Giảng viên kiêm nhiệm
Thạc sỹ
ThS. NCS. Đặng Quốc Hữu
Bộ môn Công nghệ thông tin
Email:bmcntt_dhtm@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 ThS. NCS. Nguyễn Thị Hội

Email: hoint@tmu.edu.vn
Phó Trưởng Bộ môn Phụ trách Bộ môn
Chủ tịch Công đoàn Khoa
Thạc sỹ
ThS. NCS. Nguyễn Thị Hội
2 PGS.TS. Đàm Gia Mạnh

Email: damgiamanh@gmail.com
Giảng viên
PGS.TS.NGƯT
PGS.TS. Đàm Gia Mạnh
3 ThS. Nguyễn Quang Trung

Email: trungnqvcu@gmail.com
Phó Trưởng khoa
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Quang Trung
4 ThS. Bùi Quang Trường

Email: bqtruongvcu@gmail.com
Phó Trưởng bộ môn
Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
Thạc sỹ
ThS. Bùi Quang Trường
5 ThS. Hàn Minh Phương

Email: phuonghm@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Hàn Minh Phương
6 TS. Lê Việt Hà

Email: leviethadhtm@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
TS. Lê Việt Hà
7 ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

Email: hiendothu@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Đỗ Thị Thu Hiền
8 ThS. Trần Thị Nhung

Email: nhung.tt@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Trần Thị Nhung
Bộ môn Tin học
Email:bmthdhtm@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại:
0936.073.273
Email: NguyenTthuthuy@gmail.com
Trưởng Bộ môn
Tiến sỹ
TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
2 ThS. Cù Nguyên Giáp
Điện thoại:
0943.335.958
Email: cunguyengiap@tmu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Cù Nguyên Giáp
3 ThS. Đinh Thị Hà
Điện thoại:
0947.830.983
Email: dinhha100983@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Đinh Thị Hà
4 ThS. Nghiêm Thị Lịch
Điện thoại:
0982.730.384
Email: lichnt72@gmail.com
Giảng viên
Thạc sỹ
ThS. Nghiêm Thị Lịch
5 ThS. Nguyễn Hưng Long
Điện thoại:
0979.734.899
Email: longtintm@gmail.com
Giảng viên
Bí thư Chi bộ
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Hưng Long
6 Nguyễn Thị Thùy Anh
Giảng viên Nguyễn Thị Thùy Anh
7 ThS. Nguyễn Thị Vân Trang
Điện thoại:
0942.760.984
Email: vantrang1987@gmail.com
Giảng Viên
Thạc sỹ
ThS. Nguyễn Thị Vân Trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây